దళిత అమ్మాయిని కులాంతర వివాహము చేసుకున్న బి.సి.అబ్బాయికి అమ్మాయి మరియు వారి బంధువుల నుండి వేధింపులు, మరియు బెదిరింపులు, పూర్తి వివరాలు అతని మాటల్లోనే ఉన్నాయి.

Category:

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*