తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాల వంట కార్మికుల సంగం ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ ఫిల్మ్ భవన్ లో సంఘ సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాల వంట కార్మికుల సంగం ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు బుర్ర మంజుల ఫిల్మ్ భవన్ లో సంఘ సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు.
ఇట్టి సమావేశం లో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డి బాబాయి మరియు టి ఆర్ ఎస్ కే వి కార్మిక విభాగం అధ్యక్షులు బొమ్మిడి శ్రీనివాస్ రెడ్డి , రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు జి సంతోషి మరియు మండల అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు .
ఈ సందర్బంగా సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ వారి గౌరవ వేతనం రూ పాయలు వెయ్యి నుండి పదివేల అయిదు వందలకు పెంచి కార్మిక చట్టం ప్రకారం వారికీ అన్ని వసతులు కల్పించాలి అని డిమాండ్ చేసారు .

Category:

News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*